Tankeiland voorzien van Epoxymortel.

Op het tankeiland zijn de bestaande tegels verwijderd, hierna is een 2- componentige Epoxy – troffelmortel vloer aangebracht.

In de bestaande situatie, zijn de tegels vaak glad, tevens komt het regelmatig voor dat de tegels scheuren en de voegen verpulveren. Ter plaatse van deze kapotte tegels en voegen kunnen bij morsingen van olie- en benzine, schadelijke stoffen in de ondergrond terechtkomen en is het tankeiland niet meer vloeistofdicht. Ook kunnen gladde tegels valgevaar vormen voor de tankende klant.