BRL SIKB 7700- Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening.

Op dit project is herstel uitgevoerd aan de bestaande betonvloer, zodat na keuring door een onafhankelijk inspectie bureau de VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING kan worden afgegeven.

Een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is een bewijs dat door een Deskundig Inspecteur wordt afgegeven en waarmee wordt verklaart dat de betreffende Vloeistofdichte Voorziening op het moment van de afgifte voldoet aan de eisen die zijn gesteld in AS SIKB 6700. Voorheen werd deze verklaring een PBV-Verklaring genoemd.