Vloeistofdicht & vloeistofkerend

DSA bv is een zeer deskundige partner in advies en het herstel van vloeren die vloeistofdicht of vloeistofkerend moeten zijn.

 

 

Al jaren is DSA bv  een begrip op het gebied van het afdichten van vloeren die vloeistofdicht of vloeistofkerend moeten zijn.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft welk type bedrijven voorzieningen moeten treffen , die voorkomen dat verontreinigende stoffen de onderliggende bodem kunnen bereiken. 

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld.

Alleen voor tankplaatsen geldt dat deze vloeistofdicht moeten worden aangelegd. In alle overige gevallen is de voorziening pas vloeistofdicht na inspectie.

Voor alle vloeistofdichte vloeren en verhardingen geldt één keer per 6 jaar een periodieke keuring door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast gelden algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden van vloeistofdichte vloer en verhardingen.

Vloeistofkerende voorzieningen

Een vloeistofkerende voorziening is een fysieke barrière die een vloeistof tijdelijk kan keren, dit in tegenstelling tot een vloeistofdichte vloer die een duurbelasting moet kunnen verdragen.

Omdat vloeistofkerende voorzieningen stoffen maar tijdelijk keren, gelden daaraan gekoppeld organisatorische beheersmaatregelen (incidentenmanagement) zodat gemorste vloeistoffen direct worden opgeruimd, voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden, onder andere door heldere werkinstructies bij lekkage(s) of morsen en voldoende hulpmiddelen om gemorste vloeistoffen tijdig op te ruimen.

Het gebruik van een vloeistofkerende voorziening is onlosmakend verbonden aan het toepassen van incidentenmanagement. Zonder dit is er géén sprake van een vloeistofkerende voorziening.

Voorkomen van verontreinigingen

Lekkages van de kitvoegen brengen bodemverontreinigingen met zich mee, hetgeen door milieuwetgeving  en handhaving niet wordt getolereerd.  Het nemen van bodem beschermende maatregelen is een must.  

De gevolgen en kosten van verontreiniging van grond en grondwater zijn niet te overzien. Door onze jarenlange ervaring en kennis met betrekking tot  het afdichten van vloeistofdichte voorzieningen, kunnen wij  u een breed pakket van deze afdichting systemen aanbieden, zodat een optimale bescherming van bodem en milieu wordt gewaarborgd. De door DSA bv toegepaste vloeistofdichte milieuafdichting producten worden volledig afgestemd op de gevraagde toepassingsgebieden met efficiënte verwerkingsmethodes. De toegepaste producten zijn voorzien van KIWA/KOMO en/of EN-NEN certificaten en aangebracht conform de CUR 64 en BRL 7700, protocol BRL 7711.

Vloeistofdicht maatwerk

Door onze  ervaring, kennis en innovatieve technieken kunnen wij u project specifiek vloeistofdicht maatwerk bieden in onder andere de volgende vakgebieden

 • Petrochemische industrie,
 • Chemische Industrie,
 • Voedingsmiddelen industrie,
 • Drukkerijen,
 • Milieuparken,
 • Tankstations of afvul-stations,
 • Wasstraten,
 • Vliegvelden,
 • Parkeerdekken en –kelders,
 • Recycling bedrijven,
 • Tankparken,
 • Brandstofdepots,
 • Calamiteiten opvangbakken,
 • Composterings inrichtingen,
 • Mestkelders,
 • Bestratingen,
 • Afvalverwerkingsbedrijven,
 • Industrievloeren,
 • Werkplaatsen,
 • Civiele werken,
 • Waterzuiveringen,
 • Magazijnen.
 • In de Petrochemische industrie gelden vele eisen voor applicatie, materiaalkeuze, organisatie en veiligheid, om aan deze eisen te voldoen is DSA bv in het bezit is van het kwaliteitsysteemcertificaat NEN ISO 9001/2015, veiligheidscertificaat VCA** 2208-5.2, Procescertificaat BRL 7700 protocol 7704, aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunsthars gebonden beschermlaag en Procescertificaat BRL 7700 protocol 7711, aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting

Voor meer informatie over vloeistofdicht of VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) neem contact met ons op.