Renovatie

 Duurzaam blijvend functioneren.

Bij onderhoud en renovatie is ook het toepassen van een juiste afdichting een belangrijk onderdeel. Een goed aangebrachte, onder de juiste condities en voorschriften van de leverancier,  kit dilatatie of afdichting zorgt ervoor dat de bouwkundige constructie duurzaam blijft functioneren.

Dit geldt bij gevels, galerijen, sanitaire ruimten, keukens, vloeistofdichte of vloeistofkerende vloeren. Bij elk type bouwactiviteit worden kit dilataties toegepast en dragen dus zorg voor het bouwkundig functioneren van een bouwconstructie.

Bescherming van de bodem en grondwater ?.

Bij afdichtingen ter plaatse van vloeistofdichte verhardingsconstructies is een juist en zorgvuldig aangebrachte kit dilatatie of afdichting nog belangrijker, dit vanwege de verontreiniging van de bodem en grondwater. Bij een discussie tussen of de vloer vloeistofdicht of vloeistofkerend moet zijn, dient een bedrijf een wel overwogen keuze te maken, om in de toekomst niet te worden geconfronteerd met de gigantische kosten van saneringen en boetes.

Bodembeschermende maatregelen.

DSA bv kan deze risico’s voor u als bedrijf minimaliseren, door het afstemmen van het type afdichting, de juiste afdichtingsapplicatie,  verzorgen van verklaring vloeistofdicht, uitvoeren van periodieke bedrijfsinterne controles van de vloeren in combinatie met het uitvoeren preventief onderhoud, waarbij het herstel van eventuele gebreken zoals scheurvorming, randbreuk, mechanische beschadigingen en dergelijken direct wordt uitgevoerd. Het voordeel van deze combinatie is dat u aan het bevoegd gezag, milieuhandhaver, direct kunt aan tonen dat u aan uw milieuverplichtingen voldoet.

Enkele voorbeelden waarbij  vloeistofdichte afdichtingen worden toegepast zijn
  • Tankstations,
  • Overslagstations,
  • Wasplaatsen,
  • Spoelbakken,
  • Zuiveringen,
  • Calamiteitenbakken,
  • Tankvoetafdichtingen,
  • Chemische en petrochemische plants.
Renovatie Brugvoegen Galerij
Renovatie galerijvoegen
Renovatie tank
Renovatie tankaansluiting