Parkeergarages & Tribunes

DSA bv is voor de nieuwbouw van prefab parkeergarages en tribunebouw een specialistische en kwalitatief (gecertificeerde) uitstekende partner en kan elke garage of tribune aan.
Het belang van een goede afdichting.

Juist in de parkeergarages en de tribunebouw  is een goede afdichting van belang. Een lekkende garage of tribune kan de exploitatie hiervan ernstig verstoren. Lekkages kunnen dure onkostenposten worden. Storingen aan alarm-, brand- en elektrische installaties kunnen worden voorkomen door het toepassen van de juiste afdichtingssystemen en een regelmatige  inspectie en/of middels een onderhoudscontract. Op deze wijze kan de duurzaamheid van dit soort constructies aanmerkelijk worden verlengd, zodat de rentabiliteit omhoog gaat.

Specialistische afdichting.

In vele vormen binnen de bouw van parkeergarages heeft DSA bv een specialisme ontwikkeld, toepasbaar in de bouw van prefab parkeergarages van beton en staal of een combinatie hiervan met als parkeervloer dubbel TT liggers.

De tribunebouw is meestal opgebouwd uit prefab betonelementen. Onder de tribunes liggen veelal gemeenschappelijke ruimtes, zoals kleedkamers, sportzalen en dergelijken een goede afdichting is hier dus eveneens van wezenlijk belang.
DSA bv voorziet de voegen van een krimparme cementgebonden mortelvoegen en bovenafdichtingen uitgevoerd in een twee componenten polysulfide sealer van de leveranciers EUROTEAM of SABA.

Aanbrengen voeg Ikea parkeergarages

Aanbrengen voeg Ikea parkeergarages

Prefab tribunebouw