Milieu

Milieuschade dient voorkomen te worden!

De vloer is de laatste schakel tussen de bodem en de activiteiten op de vloer. De vloer moet dan ook zo worden gemonteerd dat er geen bodem-bedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen komen en het milieu beschadigen. De hoogste mate van bescherming wordt gerealiseerd door ervoor te zorgen dat de vloer vloeistofdicht is.

Vloeistofdichte vloeren

De volledige beschrijving van vloeistofdichte vloeren staat beschreven in onder andere CUR/PBV- Aanbeveling 44 “Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen”.

De gedachten hierachter is eenvoudig: “Niets door de vloer en niet ervan af”. Vloeistoffen mogen in de vloer trekken maar mogen niet de onderzijde (achterzijde) van de vloer bereiken. Echt wenselijk is dit ook niet. Denkt u er maar aan, als de vloer tijdens de sloop wordt verwijderd zal er verontreinigd puin rondzwerven.

Coating

Door het aanbrengen van een coating of verzegeling kan de vloer eenvoudig vloeistof-werend gemaakt worden. De coating of verzegeling, in combinatie met de juiste afdichtingssealer in de schijnvoegen en dilataties, zorgen voor een perfecte vloeistofdichte vloer.

Vloeistofdichte Milieustraat

Vloeistofdichte Milieustraat