Op 27 maart 2024 staan wij stil bij Bewust Veilig dag!

Als deelnemer aan de Bewust Veilig-dag 2024, onderstrepen wij het belang van veilig en gezond werken in de bouw-, techniek- en onderhoudssector.

Veiligheid versterkt als je samenwerkt, en daarom is samenwerking essentieel om de werkplaats veilig te houden.