SABA Flexform

SABA Flexform

SABA Flexform vloeistofdichte dorpel

 

 

Is een 2-componentige, thixotrope plamuurmassa op basis van epoxy polysulfide en wordt met name toegepast als reparatiecompound in vloeren met zware belastingen, zoals bij vuilverwerking, shredderruimten, recycling, werkplaatsen rupsvoertuigen. Daarnaast is SABA Flexform chemisch resistent tegen vele chemicaliën en wordt gebruikt voor het aanbrengen van vloeistofdichte of vloeistofkerende dorpels, scheggen, buffer joints…

Toepassingsgebieden SABA Flexform:

In bedrijfsvloeren zijn vaak voorzieningen nodig voor compartimentering om zodoende het weglekken van morsproducten te voorkomen. Bovendien vertonen bestaande bedrijfsvloeren vaak gebreken, zoals voegkantafbrokkelingen, onjuist afschot of betonbeschadigingen. De toe te passen systemen moeten (vaak) voldoen aan CUR/PBV-Aanbeveling 65 “Ontwerp en aanleg bodembeschermende voorzieningen”. In het SABA infoblad 168 staan diverse toepassingsgebieden en achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: reparatie van voegkantafbrokkelingen, vloeistofkerende drempels en bescherming van wand- vloeraansluitingen met SABA Flexform, met technische grondslagen, applicatie, inspectie en onderhoud en randvoorwaarden.

Enkele toepassingen zijn:

Herstel randschade bij betonvloeren

Reparatie oppervlakteschade van betonvloeren

 • Herstel randschade betonvloeren
 • Reparatie oppervlakteschades betonvloeren
 • Vloeistofdichte dorpels
 • Vloeistofkerende constructies
 • Schegconstructies bij vloerovergangen
 • Buffer joints
 • Plinten

Voordelen:

• scheuroverbruggend
• hoge slagvastheid
• bestand tegen mechanische belastingen
• slijtvast
• uitstekende hechting op beton
• resistent tegen vele chemische stoffen
• bevat geen oplosmiddelen
• overschilderbaar
• voldoet aan CE EN 1504-3

Technische grondslagen SABA Flexform

 • Voegen in industriële verhardingen; BRL 7700 met bijbehorende protocollen (voorheen BRL 2371, BRL 2372), AS 6700 (voorheen CUR/PBV Aanbeveling 44) en CUR/PBV Aanbeveling 65 en zoals omschreven in de NRB
 • CUR/PBV Handboek 196 “Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen”
 • Inspectiecriteria zoals omschreven in AS 6700 (voorheen CUR/PBV Aanbeveling 44)
 • Zulassungsgrundsätzen des DIBt für Fugenabdichtungssysteme in Anlagen aus Beton zum Lagern, Anlagen). Het betreft rapport nr. P2578 van het Polymer Institut.
 • Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen, gemäss ZTV Fug-StB 01, Belastungsklassen A,B und C. Het betreft de rapporten nr. P2796-A en P2796-B van het Polymer Institut.
 • Prüfbericht P 2159-2 van het Polymer Institut te Flörsheim-Wicker (D)
 • KOMO/KIWA productcertificaat nr. K 21553/01
 • CE keurmerk volgens EN 14188-2 klasse A, B, C en D

 

Productblad SABA Flexform