EstheFlex

Algemene beschrijving

Het EstheFlex voegbevestigings/vulsysteem is voor het vullen en stabiliseren van voegen tussen redelijk tot zwaar belaste elementenverhardingen, deze moeten duurzaam, probleemloos, enigszins elastisch onopvallend functioneren. Dit EstheFlex systeem is onvergelijkbaar met cementgebonden mortels of polymeerzanden. Deze mortels worden veelal mechanisch beschadigd door veeg-/zuigwagens en gaan scheurvorming vertonen. De meerwaarde is een duurzame hechting, weerstand, flexibiliteit, aanzicht, anti-grasdoorgroei en vooral onopvallend zorgeloos functioneren.

Steeds meer worden binnensteden verfraaid met elementen verhardingen zoals in gezaagd of gehakt natuursteen, betonstenen en tegels, gebakken stenen zoals klinkers en keramische tegels, etc. Deze worden toegepast op pleinen, wegen, parkeerplaatsen, verkeersgeleiders, terrassen,  parken, rotondes en nabij kunstwerken zoals viaducten.

Voordelen

 • Geen loszittende stenen, dus minder struikel gevaar
 • Makkelijk reinigbaar met roterende stalen/kunststof borstels en hogedrukspuiten tot 150 bar
 • Bestand tegen markten en feesten
 • Onkruidwerend, hierdoor geen gebruik herbiciden noodzakelijk
 • Spontaan opbreken sierbestrating nagenoeg onmogelijk, hierdoor bestand tegen vandalisme en rellen
 • Fraai aanzicht met vele kleurnuances door keuzes type afstrooimateriaal en door toevoegen van een bij te leveren kleur component
 • Makkelijk herstelbaar bij opbreken bestrating, waarbij binnen enige uren de bestrating weer berijdbaar is
 • De verhardingsmaterialen behouden hun restwaarde daar deze altijd te zijn hergebruiken
 • Door elastische eigenschappen kan enige zetting worden opgevangen
 • Bestand tegen dooizouten en chemicaliën
 • Valt niet onder bouwstoffenbesluit.

Product omschrijving

EstheFlex is opgebouwd uit een steenskelet onder in de voegconstructie, afgevuld met een twee componenten polyurethaan compound, versterkt met minerale vulstof, waarbij In de nog natte EstheFlex desgewenst ingestrooid kan worden met een mineraal.