Ééncomponent kit

Kit waarbij de chemische reactie plaats vindt onder invloed van droging aan de lucht of onder invloed van de aanwezige luchtvochtigheid. De vernetting vindt plaats vanaf de plaatsen waar luchtvochtigheid kan toetreden: hoe dieper de voeg, des te langer duurt het doorhardingsproces.