NIEUW: CONCRETE CANVAS

Concrete Canvas een perfecte bescherming van tankdijken en tankvoeten, conform de nieuwe PGS 29, op vloeistofdichtheid en brandwerendheid. Het Concrete Canvas Hydro, is voorzien van een PVC liner en is vloeistofdicht en voldoet aan de eisen voor bodembescherming, door haar lage permeabiliteit.  (dieselolie 1,6*10-12m/s). Daarnaast is Concrete Canvas brandwerend en is getest en gecertificeerd onder Euroclass B (B-s1,d0) en heeft een MSHA approval. Leiding-doorvoeren en tankschort-aansluitingen kunnen worden gerealiseerd met de door DSA en polysulfide producenten ontwikkelde vloeistofdichte milieuafdichtingen.

Deze beide factoren dragen er toe bij dat de Concrete Canvas zeer onderhoudsvriendelijk is en heeft een levensduur verwachting van 30 jaar.

Met Concrete Canvas kunt u  kostenbesparend werken door o.a. de volgende voordelen, geen onkruidgroei, niet meer maaien, geen uitspoeling, geen konijnenholen.