Stroefheid

Testmethoden voor stroefheid.

Over stroefhied van vloeren ontstaat vaak discussie. Er is een spanningsveld tussen bijvoorbeeld reinigbaarheid en stroefheid waardoor het niet altijd eenvoudig kiezen is.

Om de gewenste stroefheid te vertalen naar de praktijk is het van belang objectieve maatstaven te hanteren. De hiervoor beschikbare testmethoden zijn echter in de praktijk niet altijd even bruikbaar.

Een methode die wel praktisch is, is de beoordeling met de floor slide control, zoals vastgelegd in “Nederlandse Technische Afspraak” (NTA)

PDF bijlage testmethode stroefheid van vloeren