Dynamische belasting

Belasting met een wisselend karakter op een kitvoeg (bijvoorbeeld door: klimatologische wisselingen, transportbelastingen of windbelastingen in gevels).