Duurzaam toelaatbare vervorming

(DTV) Mate waarin kit in de voeg in staat is op lange termijn vervormingen op te nemen, zonder schade te vertonen. DTV wordt uitgedrukt in een percentage van de kitvoegbreedte. (Voorbeeld: indien de DTV 25% bedraagt, betekent dit dat een kitlichaam van 20 mm. in totaal door stuik en rek in totaal 5 mm. mag veranderen).