Doorhardingssnelheid

Snelheid waarmee kitmassa zich omvormt tot de gewenste eindtoestand. Voor ééncomponent kitten wordt deze meestal uitgedrukt in het aantal doorgeharde mm’s per tijdseenheid bij een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid. Voor tweecomponenten kitten wordt deze uitgedrukt in tijd bij een bepaalde temperatuur. Drievlakshechting Kitlichaam waarbij kit, behalve aan twee tegenover elkaar liggende hechtvlakken, nog een derde hechtvlak heeft. (Zie ook: Tweevlakshechting).Dynamische belasting

× Chat met ons via WhatsApp