Cohesieve Breuk

Inwendige breuk van kit of van ondergrond zelf. Het breukbeeld kenmerkt zich door het (grotendeels) inwendig bezwijken van kit of ondergrond. (zie ook: adhesieve breuk)